Overal in Wassenaar binnen 6 minuten toegang tot een AED

Hartveilig voor Wassenaarders

Een hartstilstand herkennen, reanimeren en een AED (automatische externe defibrillator) bedienen. Dit zijn zaken die van levensbelang zijn als iedere seconde telt.
In Nederland zijn reeds veel AED’s bij bedrijven en instellingen aanwezig, zo ook in Wassenaar.
Helaas is niet één van deze apparaten in onze gemeente 24 uur per dag bereikbaar. Als iemand bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt in de Langstraat na sluitingstijd van de winkels, is er geen toegang tot een AED.
Het slachtoffer is dan de dupe.

Lees meer

Lions Club Wassenaar steunt Stichting Hart Veilig Wassenaar met 15.000 euro

Op de foto overhandigt Ton Jonker, President Lions Club Wassenaar, de check van 15.000 Euro aan Coop Paardekooper, voorzitter van de Stichting Hart Veilig Wassenaar, geflankeerd door Aad Spaan en Folkert Sytsema.