29 november 2016

Wat doen we en waarom?

philips-aedEen hartstilstand herkennen, reanimeren en een AED (automatische externe defibrillator) bedienen. Dit zijn zaken die van levensbelang zijn als iedere seconde telt.
In Nederland zijn reeds veel AED’s bij bedrijven en instellingen aanwezig, zo ook in Wassenaar. Helaas was niet één van deze apparaten in onze gemeente 24 uur per dag bereikbaar. Als iemand bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt in de Langstraat na sluitingstijd van de winkels, is er geen toegang tot een AED. Het slachtoffer is dan de dupe.

Wassenaar in samenwerking met Stichting Hart Veilig Wassenaar
De Stichting Hart Veilig Wassenaar en de gemeente Wassenaar brengen hier nu gezamenlijk verandering in. Met behulp van sponsoren en diverse acties zamelt de Stichting geld in om in totaal 47 AED’s inzetbaar te maken en in publiek toegankelijke, zogenaamde ‘huftervrije’ kastjes aan nader te bepalen panden te bevestigen. De gemeente Wassenaar heeft een eenmalige bijdrage gegeven om de aanschaf van AED’s en verwarmde waterdichte buitenkasten (inclusief montage) te financieren onder voorwaarde dat de activiteiten werden ondergebracht in een Stichting.

Klik hier om te zien waar er in Wassenaar 24/7 AED’s beschikbaar zijn.

Met deze 47 AED’s, zodanig verspreid in Wassenaar dat binnen 6 minuten zo’n levensreddend apparaat aanwezig is, wil De Stichting Hart Veilig Wassenaar ons dorp hart veilig maken. Naast de aanschaf van de AED’s, is de vaardigheid van het reanimeren uiteraard net zo belangrijk. Na een cursus reanimatie (een avond van 2,5 uur) kan de cursist zich aanmelden als burgerhulpverlener.

Hoe werkt het in de praktijk?
Per AED hebben we minimaal 15 burgerhulpverleners nodig binnen de 6 minuten zone. In geval van hartfalen bij een slachtoffer belt een aanwezige 112. Vervolgens ontvangen de burgerhulpverleners in de betreffende 6 minuten zone een SMS van de 112-centrale en wordt hen gevraagd of ze in de gelegenheid zijn te helpen. Van de eerste twee die positief reageren gaat er één naar het slachtoffer om te reanimeren en de ander haalt de AED. De overige burgerhulpverleners ontvangen een SMS dat er hulp onderweg is en geen verdere actie nodig is. Omdat met elke minuut de levenskans met 10% vermindert, is het belangrijk dat de AED binnen 6 minuten is aangesloten en wordt geactiveerd. Dus elke seconde telt!

Help ons!
Uitgangspunt voor het plaatsen van een AED is voldoende Burgerhulpverleners in de 6 minuten zone.
Dus geef je op voor een reanimatie cursus bij de coördinator reanimatie Rode Kruis, afdeling Wassenaar.

logo-web2