Overal in Wassenaar binnen 6 minuten toegang tot een AED

Hartveilig voor Wassenaarders

Een hartstilstand herkennen, reanimeren en een AED (automatische externe defibrillator) bedienen. Dit zijn zaken die van levensbelang zijn als iedere seconde telt.
In Nederland zijn reeds veel AED’s bij bedrijven en instellingen aanwezig, zo ook in Wassenaar.
Helaas is niet één van deze apparaten in onze gemeente 24 uur per dag bereikbaar. Als iemand bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt in de Langstraat na sluitingstijd van de winkels, is er geen toegang tot een AED.
Het slachtoffer is dan de dupe.

Lees meer

Santa Run zaterdag 16 december 2017

Op zaterdag 16 december jl. deden een groot aantal dorpsbewoners (waaronder veel kinderen) mee aan de Santa Run, georganiseerd door de drie Wassenaarse Rotary-clubs. Door hun deelname is een bedrag bijeen gebracht van € 6.000,- voor onze Stichting. Een fantastische opbrengst!