5 september 2019

02 | 09 | 2019

Iedereen in Wassenaar binnen 6 minuten toegang tot een AED

Op 29 augustus plaatsten de burgemeester en wethouder samen met de oprichters van Stichting Hart Veilig Wassenaar de 47ste openbare AED aan de Raadhuislaan 10. De bewoners hebben hun muur beschikbaar gesteld om zo hun steentje bij te dragen aan een hart veilig Wassenaar. Dankzij een strategische plaatsing van de AED’s heeft nu iedereen in Wassenaar binnen 6 minuten toegang tot een AED. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. Een openbare AED is 24 uur per dag toegankelijk.

Wassenaar uniek met zoveel 6 minuten zones

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Buurtbewoners kunnen dat wel zijn. Burgemeester De Lange: “Ik vind het oprecht bijzonder om deze AED te mogen plaatsen. De heren van Hart Veilig hebben fantastisch werk verricht. Tijdens mijn periode in de Tweede Kamer heb ik mij hard gemaakt voor de 6 minuten zones en zelf ben ik geregistreerd burgerhulpverlener. Ik roep inwoners dan ook op om de reanimatietraining te volgen en de app te downloaden waarmee je wordt gewaarschuwd als iemand in de buurt een hartstilstand heeft. Je kunt hiermee het leven redden van een buurtgenoot, vriend of familielid. Natuurlijk is dat ook spannend. Maar de AED geeft duidelijke instructies en je bent nooit alleen. Er zijn vaak andere mensen in de buurt en de hulpdiensten zijn er binnen enkele minuten.”

Volgende stap: op naar 700 burgerhulpverleners

Coop Paardekooper en Aad Spaan van Hartveilig Wassenaar: “Ons eerste doel was dat iedereen overal in Wassenaar binnen 6 minuten toegang tot een AED zou hebben. Dat is gelukt. De volgende stap is om meer mensen op te leiden tot burgerhulpverlener. Omdat niet iedereen altijd beschikbaar is (door werk, vakantie of ziekte bijvoorbeeld) zijn er per 6-minutenzone ongeveer 15 burgerhulpverleners nodig. Op naar de 700 dus!”
Inge Zweerts de Jong (Welzijn en Wijken): “Er is hard gewerkt door Hart Veilig Wassenaar en het Rode Kruis om Wassenaar te voorzien van AED’s. En ook de gemeente, fondsen, verenigingen en ondernemers hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Nu zijn onze inwoners aan zet om Wassenaar echt hart veilig te maken.”

Plaatsing 47ste AED door v.l.n.r. Aad Spaan, wethouder Inge Zweerts de Jong, burgemeester Leendert de Lange en Coop Paardekooper

Wordt u ook burgerhulpverlener?

Tijdens een reanimatietraining van het Rode Kruis leert u om te gaan met een AED. Een reanimatie training duurt ongeveer 3 uur. Meld u aan door een email te sturen naar reanimatie.wassenaar@rodekruis.nl

De training kost 35 euro per persoon. Meestal vergoed uw zorgverzekering deze kosten.

Meer informatie over hartstilstand, reanimeren en de locaties van de AED’s in Wassenaar