31 oktober 2017

Over ons

De Stichting Hart Veilig Wassenaar is op initiatief van het Rode Kruis, afdeling Wassenaar tot stand gekomen.

De Stichting heeft tot doel om het functioneren, onderhoud en beheer van alle 47 AED-apparaten in Wassenaar die 24/7 toegankelijk zijn, te waarborgen.

De Hartstichting en de Gemeente Wassenaar ondersteunen onze activiteiten financieel en materieel. De Stichting is daarnaast afhankelijk van giften, donaties en medewerking van diverse instellingen en bedrijven.

Contactgegevens:
Bankrekeningnummer NL15 RABO 0313 7657 82