9 oktober 2017

12 | 07 | 2017

Wassenaar hartveilig: een actie waarvoor het Rode Kruis Wassenaar zich hard maakt

Binnen 6 minuten reanimeren bij een hartstilstand, heeft de grootste kans van slagen! Daarom startte het Rode Kruis Wassenaar tezamen met de gemeente een actie om een toegankelijk netwerk van 43 AED’s (automatische externe defibrillator) te realiseren. Elke AED dient dag en nacht bereikbaar te zijn, opdat ons dorp hartveilig is.

Op 4 juli werd een AED onthuld bij het kantoor van het Rode Kruis Wassenaar door wethouder Bert Doorn. Deze AED hangt buiten aan de muur van het van Heeckerenhuis en is zodoende 24/7 bereikbaar. De firma Fire Control, de leverancier van de AED’s, steunt het Rode Kruis met deze actie door middel van het doneren van twee AED-trainers en de firma L’Ami neemt het monteren van een aantal AED’s voor haar rekening. Uiteraard is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren en weten om te gaan met een AED. Daarom geeft het Rode Kruis Wassenaar voor de inwoners van onze gemeente een reanimatiecursus voor slechts € 10,- waarbij de cursist in één avond leert hoe te reanimeren bij een slachtoffer van een hartstilstand. Zo helpt u Wassenaar hartveilig te maken! Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar de coördinator Reanimatie.


Foto: Wethouder Bert Doorn onthult de AED bij het kantoor van het Rode Kruis Wassenaar, in aanwezigheid van Coop Paardekooper en Aad Spaan van het Bestuur.